.....

Efendiler yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, an’anâtı milliyesine düşman olan bütün anasırla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.

Mustafa Kemal ATATÜRK 

Boğaziçi Üniversitesi

Merkez Karargâh

Kitaplar:

Amerikan Emperyalizminin Akademik Karargâhı Robert Kolej ve Anayasaya aykırı dönüştürülen Boğaziçi Üniversitesi

Örümcek Yuvası

Örümceğin Kolları - İçimize ağ örenler

Boğaziçi Üniversitesi, son rektör ataması ile karıştı. Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörün atanma biçimine ve kimliğine yönelik, bir grup akademisyen öncülüğünde, öğrencilerin de karıştırıldığı tepkiler ve eylemler ortaya çıktı. Bir tür “üstemezük” çıkışı…

Kimi çevreler, iktidara karşı oldukları için, kimi çevreler bilimsel özerkliğe aykırı buldukları için, kimi çevreler gerçeğin farkında olmadıkları için bu tepkilere katıldılar. Garip de, her zaman olduğu gibi bilimsel yöntemle, nesnel ve somut bilgilere dayanarak, Boğaziçi Üniversitesi gerçeğini araştırmaya, anlamaya koyuldum. Araştırmalarım sırasında bazen ben planladığım yöne gittim, bazen de yol beni nereye götürüyorsa oraya gittim. Bu yolculukta çok şey öğrendim, bazen okuduklarım karşısında ıstırap duydum ve dehşete düştüm. Bunları Türk Ulusu ile paylaşmayı da “vatan borcum” olarak gördüm, yazdım ve sunuyorum.

Yola koyulurken, iki - üç yüz sayfalık bir kitap yazmayı öngörmüştüm; neredeyse 5000 sayfaya yaklaşan ve iki ayrı kitap halinde varış çıktı ortaya. İki kitaplık serimizin ana ve alt başlığı;

“Boğaziçi Üniversitesi - Misyoner, Mason, Sömürgeci İşbirlikçisi, Darbeci Ortak Hikâyesi” 

Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Mason Rektörleri

Boğaziçi Üniversitesi - I Kökler ve Dönüşüm

Kitaptan

"Amerikan Board”, Robert Kolej için İstanbul’da yeni bir arazi satın almıştır; 1934 düzenlemesine göre bu alım yasal olarak mümkün değildir. İnönü CHP ‘si, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan Şemsettin Günaltay, Hükümet Kararnamesi ile arsanın Robert Koleje satılmasına ve üzerinde eğitim binaları yapılmasına izin verirler. (...)

ABD, eğitim cephesini genişletmeyi sürdürür. Yol açanlar Demokrat Parti, mason Celal Bayar ve Adnan Menderes ikilisi. İznin önemi, Üsküdar Amerikan Kız Lisesine, Türkiye ücra köşelerinden yoksul ve zeki kız çocuklarımızı devşirmesinin önünü açmasıdır. (...)

Robert Kolej Yüksek Okuluna, Anayasal kimlik kazandırarark, Boğaziçi Üniversitesi"ne dönüştüren de, maclise baskı yaparak Amerikancı darbeciler, 27 Mayıs Hükümeti ve Emekli General Milli Eğitim Bakanıdır..."

Boğaziçi Üniversitesi - II Örümcek Ağı - I Kuşatma

Kitaptan

‘II. Kitap - Örümcek Ağı – I. Bölüm – Kuşatma’ da düşman nitelikleri kitabımız kapsamında seçilen bildiriler, Amerika devlet aygıtının uzantıları sözde STK’lar ve Türkiye uzantıları ya da fonladıkları, yönlendirdikleri sözde STK vb. kurumlar ile bildirileri imzalayanlar, Hibrit Savaşın sözde STK’larında yer alanlar kısa akademik ve siyasi özgeçmişleri yer aldı. Kitabın bütününde elbette belirleyebildiğim Mason Tarikatı müritleri, masonları da sahneye aldım.

Boğaziçi Üniversitesi - II Örümcek Ağı - II Akademi

Kitaptan

Örümcekler ve ördükleri ağlar ile saldırdıkları ülkelerdeki savaşlara günümüzde “Hibrit Savaşları” deniyor. Düşman örümceklerin kolları ve bacakları, emperyalistlerin yeniçağın hibrit savaşlarında kullandıkları kurumlara baktığımızda karşımıza son derece karmaşık ilişkiler içinde kurumlar çıkıyor;
Diplomatik kanallar (elçilikler ve konsolosluklar),
İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan CIA ‘nın “sivil görünüşlü” görevlerini yüklenen NED ve altında yapılanan sözde sivil gerçekte Amerika devletine bağlı STK’lar ve uzantıları yerel vekil STK, dernek, vakıflar,
Mason Tarikatı örgütleri,
BTÖ ve PDY Fetö kanlı terör örgütleri,
Azınlıkları etnik milliyetçilik yönünde bölme ve kışkırtma,
Eğitim kurumları,
Fonlanan medya,
Bu kurumlar araştırmamız kapsamına girdikçe incelendiler.
Bir de bu kurumlarda çalışan, komprador kimlikleri doğrultusunda faaliyet gösterenler, Örümceğin ördüğü ağlarda faaliyet gösteren kompradorlar; vatanı ve toplumu ile her türlü bağını yitirmiş, kültür ve ahlak yozlaşması içinde sözde aydınlar, araştırma alanımızdalar. Kompradorların ulus devlet kimliği karşısında, alt etnik ve dini kökenlerine yıkıcı biçimde bağlı hareket edenlerin kökenleri, okudukları okullar, akademik ve kurumlardaki unvanlar, ille de akçalı bağlantılarını, günümüz deyişiyle fonlanmalarını; ürünlerini, eylemlerini sorgulayıp, anlayıp, aktardım. Bilimsel yöntemle, analitik düşünme biçimi açtı yolumu.