.....

Akademide Mason Çalışmaları

Üniversitelerde Lisansüstü Tezlerde “Mason”

İncelenen Tezler

  • Ulusal Tez Merkezi Kayıtlarında Belirtilen, Tarafımca Değerlendirilmiş Lisansüstü Tezler

No

Öğrenci

Lisans Üstü

Tez adı

Danışman

Jüri

Onay Tarihi

Üniversite

1

Gülbin Ayşı Ateş

Dr

Komplo Teorilerine Siyasal İdeoloji ve Politik Psikoloji Alanlarından Disiplinler arası Bir Bakış: Sebilürreşad Dergisi Örneği

Filiz Zabcı

Filiz Kartal,       Derya Hasdağ, Erden Attila Aytekin,           Canay Doğulu

2023

Ankara Üniversitesi

2

Zafer Gürbüz

Dr

II. Dünya Savaşı Sonrası İslamcılık: Sebilürreşad Dergisinin Siyasal Analizi

Nazan Çiçek

Demirhan Fahri Erdem, Filiz Zabcı, Hasan Sayim Vural,     Mehmet Vural

2022

Ankara Üniversitesi

3

Gülay Acar Göktepe

YL

Ezoterik Toplulukların Sosyolojisi: Masonlar Üzerine Bir İnceleme

Erol Demir

Suavi Aydın, Kurtuluş Cengiz

2019

Ankara Üniversitesi

4

Fatma Gül Savran

YL

Tanzimat'tan Cumhuriyet'in ilk yıllarına masonluk öğretisinin toplum düzenini algılaması

Cihan Özgün

Bülent Çukurova, Mason Ahmet Mehmetefendioğlu 

2016

Dokuz Eylül Üniversitesi

5

Esra Türe

YL

Cumhuriyet döneminde Türkiye mason locaları ve kapatılma süreci (1923-1935)

İsmail Özer

Bünyamin Kocaoğlu,        Ömer Erden

2016

Ordu Üniversitesi

6

Ece Karakuş

YL

Milliyetçi muhafazakârlık ve düşmanları: Büyük Doğu,  Serdengeçti ve Sebilürreşad Dergiler, komünistler, Yahudiler, dönmeler ve masonlar.

Necmi Erdoğan

Mustafa Şen,             Barış Çakmur

2014

ODTÜ

7

Veronica Musardo

YL

İtalyan milliyetçiliğinin Osmanlı başkentindeki etkileri: Mazzini Garibaldi ve Masonluk

Şakir Dinç Şahin 

Ahmet Naci Yücekök,             Bilgen Sütçüoğlu Karakuş

2013

Yeditepe Üniversitesi

8

Mestinaz Güneş

YL

Amerikan Sineması'nda mason sembolleri ve anlamları  

Battal Odabaş 

Destek:  Neşe Kars, Yıldız Dilek Ertürk, Levon Panos Dabağyan

2009

İstanbul Üniversitesi

9

Reşide Adal Dündar

YL

Aydınlanma Çağında Kamusal Alan ve Heterotopik Mekân İncelemesi:  Palais Royal ve Mason Locaları

Filiz Çulha Zabcı 

Arif Güven Sargın,  Zeliha Etöz

2004

Ankara Üniversitesi

 Notlar

1. Dr: Doktora – YL: Yüksek Lisans

2. Listede mason olduğu belgelerle kesin olanların isminin başına “Mason” yazıldı ve koyu olarak işaretlendi.

Tablodan görüldüğü gibi, mason / mason tarikatıyla ilgili en çok lisansüstü tez yapılan üniversite Ankara Üniversitesi: 2 Doktora, 2 Yüksek Lisans, toplam 4 lisansüstü tez. Mason Tarikatı / Mason konusuyla en ilgili akademisyen ise Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Filiz Zabcı / Filiz Çulha Zabcı: 1 Doktora, 1 Yüksek Lisans tez danışmanlığı ve 1 Doktora tez jüri üyeliği.

Makalemizde Ankara Üniversitesinde yapılmış, üçünü daha önce yayınladığım Zafer Gürbüz, Gülay Acar Göktepe, Reşide Adal Dündar ve Gülbin Ayşı Ateş tarafından yapılan Doktora tezini de ekleyerek, toplam dört lisansüstü tezi sunuyorum.

Zafer Gürbüz, tezinde Mason Tarikatı ile ilgili bir değerlendirme yapılmayacağını açıkça belirtmiş;

“Bu bağlamda, çalışma içinde II. Dünya Savaşı sonrası İslamcılığın, daha mikro düzeyde ise Sebilürreşad’ın masonluğu ele alışı incelenecektir. Dolayısıyla masonluğun tarihi, örgütsel yapısı ve dünyadaki konumu gibi hususlar çalışmanın kapsamında değildir.” (Sayfa 116)

Zafer Gürbüz, tezinde yukarıdaki açıklamasına tamamen sadık kaldığından, mason tarikatı hakkında yorum, değerlendirme yapmadan, dergideki ifadeleri aktardığından, benim de bir değerlendirme yapmamı gerektiren bir ifade bulunmamaktadır.

GÜLAY ACAR GÖKTEPE EŞİ MEHMET EMİN GÖKTEPE ÖZGÜR MASONLAR BÜYÜK LOCASI (ÖMBL) ÜYESİ MASONDUR.

Bir mason eşinin masonluk hakkında yüksek lisans tezi yapmasının ne kadar ahlaki ve bilim etiğine ne kadar uygun olabileceği sorusunu  değerlendirmenize sunuyorum!

Hürol Taşdelen

Prof. Dr. Kemal Özcan ve Mason Locaları

Kemal Özcan 'ın sunduğu belge örneği ?!

Kitaptan

Bilimsel araştırma yönteminde, bilim insanının ön fikri olmadan, gerçeği araştırma yöntemi içinde hareket etmesi, özellikle toplumsal ve tarihsel süreçlerin araştırılmasında, değerlendirilmesinde hayati öneme sahiptir. Aksi takdirde, araştırma bilimsel olmayıp; kişinin siyasi görüşleri penceresinde, baştan belirlediği amaçlara ulaşmak için nedenler üretmek üzere yapılan, gerçek ve doğrulara kapalı, ideolojik bir çalışma olarak kalır. (...) 

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Özcan’ın da yazdıklarından Mason Tarikatının örgüt yapısını bilmediği açıkça görülüyor. (...)

Kemal Özcan, yazısında kullandığı belgeler için;

“Araştırmalarımız neticesinde söz konusu arşivde, masonlara dair oldukça ilginç bilgi ve belgelere ulaşılmıştır. Bir araştırmacı olarak, elde edilen bilgi ve belgelerin kamuoyu ile paylaşılmasının lüzumuna binaen bu makale kaleme alınmıştır.

Bu çalışmadaki maksadım, dünyada ve ülkemizde hakkında çok sayıda çalışma yapılan Masonluk Teşkilatı ve faaliyetleri hakkındaki tartışmalara bir yenisini ilave etmek değildir. Sadece Masonluğun Türkiye'deki seyri ile alakalı Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nden elde edilen yeni bir takım vesikaları ilgililerin nazarı-ı dikkatlerine arz etmektir.” (s.1275)

Ancak Kemal Özcan’ın yeni diye sunduğu yazılar, tek taraflı olarak dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e gönderilen; ülkenin Cumhurbaşkanına mason gelenekleri gereği gönderilmiş davet ve teşekkür mektup ve telgrafları, masonların kendi iç yazışmaları. Bunların hemen hemen tamamı, en az 50 yıl öncesinden başlayarak, bir çok mason yazarın kitap, makalelerinde yer almış yazı ve yazışmalar. Kamuoyuna sunulması en az 50 yıl önceye dayanıyor. Bu durumda hiçbiri belge niteliği taşımıyor. Kısaca yeni olarak bizlere “arz ettiği” hiçbir şey yok. (...)

Kemal Özcan, CB arşivlerinden gelen pdf formatındaki belgeleri, olduğu gibi belge niteliğini bozmadan, yazısı içinde paylaşması gerekirken; son derece niteliksiz bir OCR programı ile işleme tutup, bir çoğunda hiçbir şey anlaşılmayan, parçalar ortaya çıkmış; bunları da çıktı olarak paylaşmış. İnanılır gibi değil... Dergi editörlerinden hiçbiri de uyarmamış. Bu daha da inanılır gibi değil!