.....

Marmaris Locası Binası Depreme Dayanıksız!

Büyük törenlerle, Kenan Evren desteği ile inşa edilen Marmaris Locası binası, 2022 'de "DEPREME DAYANIKSIZ" olduğu için kullanıma kapatıldı...

Masonların, mason müteahiti de malzemeden çalmış herhalde!

Açılış haberleri

Image
Image
Image

Türkiye HKEMBL, Ermenistan BL, Rusya BL, Ukrayna BL ile birlikte, "lütfen" 4. kurucu BL olarak kabul edilip; Gürcistan Birleşik BL kurdu. 

Yandaki fotoğrafta, Gürcistan BBL yıllık toplantısı görülüyor. Gürcü masonlar toplantıya katılanlan mason kardeşlerinin yüzünü kara boya ile kapatmış. Kendilerini, toplumlarından yüzlerini karartarak gizleyen mason anlayışı!

ÖMBL Çukurova ya da Adana Bölge Locası yerine, Ermenistan BL gibi Kilikya adını kullanıyor!