.....

Türkiye 'de Mason Locaları, 1948 - 1949

Kitaplar

This image for Image Layouts addon

Yeni Dönem Mason Kurucular

Oturanlar - Rıza Kehnemayi, Celal Öget, Mim Kemal, Hakkı Nalçacı, İsmail Kenan, Abdülkadir Tuğlu. Ayaktakiler – İbrahim Hoyi, Cemil Balım, Bahaeddin Varnalı, Muhip Kuran Ferit Zühtü Örücü, Ali Galip Taş, Recep Hancı

Kitaptan

Bu dönem de Yasaklı Dönemin ikinci yarısında olduğu gibi İsmet İnönü dönemidir.

ABD ile varılan anlaşmalar ve Türkiyenin kapıları emperyalizme açılır. 1946 antlaşması sonrasında da Cemiyetler Kanunu (Dernekler Yasası) değiştirilir ve Mason dernekleri kurulmasının önü açılır. Bu dönemde yasallaşma ve İzmir locasının kuruluşu ele alınmakta.

Okumakta olduğunuz bu kitap, bu dönemi anlatmaktadır: