.....

Türkiye 'de Mason Locaları, 1935 - 1947

Kitaplar

This image for Image Layouts addon
1939’da Dernekler Yasası değiştirilir. Ancak değiştirilmiş yeni Cemaatler Kanunu da (Dernekler Yasası) mason locaları kurulmasına izin vermemektedir. Yasa dışı ilk üç loca kurulur.

 Masonlar Yer Üstüne Çıkar ve Yasallaşırlar…

İnönü ‘nün göz yumması ve önlerini açması, Demokrat Parti iktidarında Bayar – Menderes ikilisinin desteklemesi ve taşınmazlarını geri vermesi ile yeniden güçlenen masonlar, Türkiye ‘de siyaset, bürokrasi, komprador ticaret ve sanayide kritik etki gücüne eriştiler. O kadar ki, Adalet Partisini ele geçirerek Cumhuriyet tarihinde ilk kez mason başbakan oldular.
Tüm askeri darbelerin içinde destekleyici olarak yer aldılar ve hepsinden yararlanarak, güçlerini artırdılar; tüm etkin siyasi partiler içinde önemli konumları ele geçirdiler.