.....

Osmanlı 'da Mason Locaları

Faşist Ermeniler Talat Paşa'ya Saldırırken, Masonlar Bir Daha İhanet Ediyorlar!

Image
Image

Yan yana 2 fotoğraf... Birisinde, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası resmi yayını Tesviye Dergisinden bir haber; HKEMBL üst masonları Talat Paşa mezarı başında andıklarını gösteren bir fotoğraf. "İlk Büyük Üstadımıza Saygı" diyorlar. Diğer fotoğrafta da Ermenistan 'da yeni açılmış bir anıt  heykel. Talat Paşa'yı öldüren Ermeni katilin heykeli, ayağının altında da Talat Paşanın kafasını simgeleyen bir bölüm.

Masonlar, Büyük Üstadınıza yapılan bu alçak saldırıya tepki verdiniz mi? Hayır elbbette. Vaktiyle, Talat Paşayı masonluktan atanların, Talat Paşanın canlısını terk edip, ölü bedenine sahip çıkmayanaların; Türkiye 'deki masonların, şimdi Ermenistan 'daki iğrenç anıta, bir basın duyurusuyla olsun tepki vermeleri söz konusu olabilir mi?

Talat Paşa, ülkemizde masonların tamamının sahiplendiği İttihat ve Terakki darbesinin liderlerinden, sonrasında Osmanlı Devleti Sadrazamı ve masonların İtalyan ve Fransız masonlarının yerli işbirlikçi azınlıklar ile kurduğu Maşrik-ı Âzam-i Osmani (Osmanlı Büyük Doğusu) kurucusu ve ilk Üstad-ı Âzam'ı (masonbaşı) ve Osmanlı Yüksek Şûra kurucu 9 kişisinden biri 33.° masondur.
 
Birinci Dünya Savaşı yenilgisi sonrası, Sadrazamlıktan ayrılır ve cebinde çok az bir para ile yurt dışına kaçar. Osmanlı'da hakkında bir hüküm bulunmamaktadır. Buna karşın, Sadrazamlıktan ayrılır ayrılmaz masonlar, Mehmet Talat Paşayı masonluktan atarlar. Yurtdışında da yalnız bırakırlar; İngiliz Hükümetinin yerini belirlemesi ile Almanya'da sokak ortasında Ermeni bir terörist tarafından katledilir. Cesedi sokakta kalır.
 
Ermeni katil, uydurma bir mahkemede yargılanır, ailesi tehcir sırasında öldürüldüğü gerekçesiyle ceza verilmez. Oysa katilin ailesinin tehcirle ilgisi yoktur.
 
Masonlar, yurt dışına kaçan büyük üstadları Talat Paşa'ya sahip çıkmazlar, ölüme terk ederler. Sonrasında ölüsüne de sahip çıkmazlar ve katilinin yargılanması sırasında da katil yanında yer alırlar. İşte mason gerçeği ve mason karakteri...
 
HKEMBL ve ÖMBL , Büyük Localarının ilk Büyük Üstadı olarak Talat Paşayı utanmadan sahiplenir ve binalarında fotoğrafını asarlar.
 
Talat Paşa, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, iki bin beş yüz lira ile 13 Kasım 1918 bir Alman denizaltısı
ile çok sevdiği memleketini terk etmek durumunda kaldı.
 
Kıdemli mason Ahmet Akkan;
“...on sene sonra 1919 da, siyaseti resmen mason camiasına sokmak hatasını işlemiş ve muhakeme edilmeden, müdafaa hakkı tanınmadan bir kardeşi katil ve hıyanet suçlamaları ile camiadan tardetmek ayıbını yapmıştır. (Buna ait resmi tard vesikasının aslı Türkiye Büyük Loca arşivinde ve fotokopisi Süha Umur Kardeş'in özel arşivinde mahfuzdur).”
 
Masonların, ilk Büyük Üstatlarını, hukuksuz biçimde, çıkarları gereği masonluktan atmaları, “ayıp” değil, alçaklıktır. Bu olay da “kardeşliğe” asla bağlı olmadıklarını göstermektedir.
 
Talat Paşa'ya masonların haksızlık yapıldığını söyleyen mason Ahmet Akkan 33°, günümüzde HKEMBL Büyük Üstatlarından Bülent Akkan'ın babasıdır. Masonbaşı Bülent Akkan sessizliği ile babası - kardeşi Ahmet Akkan'a bile saygı göstermiyor!
 
Talat Paşa, Almanya ‘da gizlendiği sırada, 1921 yılında, İngiliz Başbakanının ısrarlı isteği üzerine memuru ile görüştükten 4 gün sonra bir Ermeni tarafından, 47 yaşında iken, tehcirin intikamını almak için Berlin’de tabanca ile vurularak öldürülür, şehit edilir. Alman Devleti tarafından korunması gerektiği bir yerde.
 
Ermeni katil tiyatro şeklinde, hukuk çiğnenerek gerçekleşen mahkemede hızlıca beraat ettirilir.
 
İngiltere Prensi İngiliz masonlarının başıdır, İngiliz Hükümetinde birçok mason vardır, Alman hükümetinde birçok mason vardır. İngiliz ve Alman mason biraderleri Talat Paşanın katilinde etkin rolleri bulunmaktadır.
 
Talat Paşanın Avrupalı ve Osmanlı mason biraderleri, cesedine bile sahip çıkmazlar, mahkemede de hiç ilgi göstermezler. Talat Paşa’nın katledilmesi yolunu, Osmanlı masonları, ilk Büyük Üstatları Talat Paşa’yı yurt dışına kaçtığı zaman, hakkında Osmanlı mahkemelerinde hiçbir hüküm olmamasına karşın, mason localarından çıkararak, atarak; biraderlerini yalnız bırakmışlar, katledilmesi yolunu açmışlardır.
 
Osmanlı Büyük Doğusunun bu kararı sonrasında, mason hukukuna göre, Talat Paşa artık mason birader değildir. Osmanlı masonlarının ve onları benimseyip, sahip çıkan; kökleri olarak benimseyen yerel masonlar Mehmet Talat Paşa’ya ihanet etmişler ve ellerinde kanı bulunmaktadır.
 
Türkiye'de masonlara soruyorum, binalarınızda, kitaplarınızda ilk "Üstad-ı Azam" diye fotoğraflarını bastığınız 33.° mason Talat Paşa kardeşinizin anısına yapılan bu alçak, bu hain saldırı, hakaret karşısında neden sesiniz çıkmıyor.
 
Mason ahlâkı, mason erdemi bu mu? Evet bu!
 
Masonlar, Talat Paşa hayatta iken daha ona ihanet etmişlerdi ve hatta ellerinde Talat Paşanın kanı var. Canlısına ihanet etmiş, canına kast etmiş masonların, yaklaşık 100 yıl sonra anısına yapılan hakarete sessiz kalarak ortak olmaları, yapıları ve öğretileri gereği gayet normal...
 
İran'da idam cezası ile aranan, CIA adamı Robert Heyat ve Ermenilerle ve Azerbaycan 'da; milliyetçi Ermeni asıllılarla ülkemizde Güneydoğu illerinde mason locaları kuran masonlar, Ermenilerin Talat Paşa anısına yaptıkları bu alçak saldırısına karşı çıkmaları, tepki göstermeleri söz konusu olamaz elbette.
 
İki yüzlülük, yalan ve amaçları için her türlü yöntem, emperyalizm işbirlikçisi komprador masonlar için
"mübahtır"...
 
Masonlar arasındaki Türk kardeşim, hala kullanıldığına uyanmadın, hala küçük çıkarlar için hizmete devam mı edeceksin?
 

Image

Kitaptan

Batı ülkelerinin büyük locaları, Osmanlı coğrafyasında localar açtılar. Başlangıçta bu localar, yalnızca Batılı asker ve sivilleri bünyesine alırken, sonrasında önce gayrı müslimleri, ardında Müslümanları devşirmeye başladılar.  

Osmanlı Yüksek Şûra ve Büyük Locası, İngiliz masonluğunun değil, Fransız Masonluğunun altında, Fransız ve İtalyan Büyük Doğularının etkisi içindedirler. Resmi dili Fransızcadır: Yazışmalar ve Mason Localarında toplantılar Fransızca, Ermenice ve Rumca yapılır.

Osmanlı İmparatorluğu Loca Regalyeleri