.....

Mark Üstat Masonlar

This image for Image Layouts addon

Masonlar Arasında Yeni Kavga
Mark Üstat Masonlar Türkiye 'de Büyük Loca Kurdular

Londra’da yaşayan önemli bölümü Kıbrıs kökenli küçük bir grup Türkçe konuşan mason, Türkiye ‘de Mark Üstat Masonluğu kurmak için 2017 ‘de harekete geçtiler. Savlarına göre HKEMBL Büyük Üstadı Remzi Sanver ile bir süre önce Fransa ‘da buluştular ve Türkiye ‘de Mark Masonluğu birlikte kurmak için öneride bulundular. Remzi Sanver böyle bir oluşum içinde olamayacağını belirterek kendilerini geri çevirmiş.

This image for Image Layouts addon

Londra Mark Üstat Masonlar
Yenildiler ve Çeklidiler

İngiltere 'de il mason üstat mason büyük locası üyesi olan bir grup zengin masonun Türkiye 'de Mark Üstat Mason Büyük Locası kurma girişimi hayal kırıklığı ile başarısızlıkla sonuçlandı.

Arka planda neydi bu girişim? İngiliz masonların HKEMBL yönetimine bir uyarı mıydı?

Gelecek günlerde anlayacağız...

Image