.....

Büyük Üstatlar

I. Mehmet Remzi Sanver

Image

Remzi Sanver 3. Kez Baş Mason

Hür Masonlarla Özgür Masonları birleştirmeyi düşündüğü söyleniyor.
Tüzüğe göre bir kişi ömründe toplam iki dönem Büyük Üstat olabilir. Oysa M. Remzi Sanver 3. kez Büyük Üstat olarak seçildi. Çünkü ilk seçildiği dönem, dönem ortasında önceki Büyük Üstat istifa ettirildiği için, 1 yıl görev yaptı ve tüzüğe göre bu 1 yıl 1 dönem olarak kabul edilmiyor.

Mehmet Remzi Sanver, Konvan 'da rakibi Bir Önceki Baş Mason Rint Akyüz 'ü 270 oya karşı 401 oy, 131 oy farkla seçimi kazandı ve Baş mason / Büyük Üstat oldu. Dikkat edilince seçimi ağırlıklı olarak Ankara ve İzmir delegelerinin oylarıyla kazanmış gözüküyor. Neden İstanbul masonları daha az destek verdiler acaba?

Seçilir seçilmez de sanal dünyada hızla tanıtım "PR" yapmaya başladı. Samsun 'da daha önceki bozgundan sonra atağa kalktı ve "Ondokuz Mayıs Geçici Locasını" kurdu. Gittikçe nitel ve nicelik olarak kutup buzullrından daha hızlı eriyen masonlara çare olabilecek mi?

Yanıtım "kesinlikle hayır" 

Image

HKEMBL Konvan 2023

Rusya Büyük Locası Baş Masonu tüm masonik etkinliklerini sanal medya / ortamlarda, kimseyi takmadan paylaşıyor. Toplumundan gizlenme gereksinmesi duymuyor. Türkiye 'de HKEMBL Konvanında konuktu ve sanal ortamlarda fotoğraflar ve videolar paylaştı. Ancak kendi toplumlarından gizlenen, etkinliklerini saklama gereksinmesi duyan yerli masonlar, kısa süre sonra paylaşımları fark ettiler ve İstanbul 'da Konvan 'da çekilen fotoğrafları kaldırttılar. Kişi eyleminden neden utanır ve kendi toplumundan gizler?

Aşağıdaki fotoğraflarda birincisi tapınak içinde, Remzi Sanver Büyük Üstad kürsüsünde, solunda bir önceki Büyük Üstad Rint Akyüz.

Sonraki fotoğraflar, Konvan sonrası yapılan balodan. Önce Remzi Sanver konuşuyor, sonra yanına sahneye, Yüksek Şûra Hakim Büyük Amiri, Bir Önceki Büyük Üstad ve Özgür Masonlar Büyük Loca Büyük Üstadını davet etmiş. 

Sonuncu fotoğrafta "gecenin ilerleyen saatlerinde" en solt-da Remzi Sanver, en sağda da Rusya Büyük Locası Büyük Üstadı...

HKEMBL 2023 Konvanından Video Görüntüler