.....
This image for Image Layouts addon

Mustafa Kemal Atatürk

 

Daha fazlası

Son Yüklenenler

This image for Image Layouts addon

Siyonistlerin yaptığı Soykırımı Savunan, Sövücü ÖMBL üst yöneticisi mason
CEM İŞMEN

Devamı...
This image for Image Layouts addon

Küfürbaz bir Üstadı Muhterem Mason
Nihat İnal

Devamı...

GÜLAY ACAR GÖKTEPE EŞİ MEHMET EMİN GÖKTEPE ÖZGÜR MASONLAR BÜYÜK LOCASI (ÖMBL) ÜYESİ MASONDUR.

Bir mason eşinin masonluk hakkında yüksek lisans tezi yapmasının ne kadar ahlaki ve bilim etiğine ne kadar uygun olabileceği sorusunu  değerlendirmenize sunuyorum!

Sözde kayıp kıta Mu

İngiliz emperyalizminin, Hindistan 'da sömürge askeri birliklerinin bir Mason Albayı, Hindistan 'da dağlarda gezerken, bir pagan dinin rahipleri, bu sömürgeci askere güvenirler ve kimseye göstermedikleri tabletleri bu mason efendiye gösterirler. Arkeoloji eğitimi almamış, tabletleri yazanların dilleri bilmemesine rağmen, bir anda kendisine ulvi bilgi gelir ve tabletleri okur. Sözde tabletlerde medeniyetin merkezi olmuş ama volkanik hareketlerle batmış bir kıtadan; Mu Kıtasından söz edilmekte ve tüm insanlığın batmış bu kıtadan, batmadan önce dünyaya yayıldığını anlatmaktaymış.

Ne tuhaf ki hiçbir ülkenin bilim insanları bu tabletleri ne duymuş ne görmüşlerdir.

Alın size fütursuz, desteksiz bir mason yalanı daha...

Mümtaz Başkaya Mu yalanını bilim insanı olarak değerlendirmiş ve Bilim ve Ütopya Dergisinde yayınlamış. Aşağıda söz konusu makaleyi sunuyorum. 

O sırada Ortaokul öğrencisi olan oğlum da Mu Kıtası yalanı üzerine bir kısa yazı yazmıştı ve ben de masonların yazışma grubu Ham-Taş 'da paylaşmıştım. Bu yazıyı da sunuyorum.

Dünyanın önde gelen Jeofizikçilerinden Prof. Dr. Celal Şengör 'e e-posta göndererek okyanus ve deniz altı haritaların tamamlanıp tamamlanmadığı ve batık bir kıta görülüp görülmediğini sordum. Yanıtı basitti; oktanusların ve denizlerin taban haritalarının çıkarıldığı ve batık bir kıta bulunmadığı.

Mümtaz Başkaya;

"Böyle bir bilimdışı şeyler üretilerek, bilimsel gelişmenin önü kesilmesi amaç edinilmiştir. Dünya’da ve özellikle doğu ülkelerinde (ve bizde) ılımlı anlayışlar yaratılmaya çalışılarak; 'her şey gizli bir inanç sistemine, ezotirik güçlere bağlıdır’ düşüncesi oluşturulmak istenmektedir. Daha açığı, dünyayı bizim bilmediğimiz güçlerin yönettiği inancı yerleştirilmeye ve her oluşumun dünya dışı varlıklar tarafından, aslında önceden kurgulanmış olduğu anlayışı verilmeye çaba gösterilmektedir.
Dünya uygarlık birikimlerinin gelmiş geçmiş tüm uygarlıkların katkısı ile oluş tuğu gerçeğini görmezden gelip, ilahi bazı ezoterik güçlerin yönlendirmesi ile oluştuğu kabul ettirmeye çalışılmaktadır.
Toplumların geri kalması için, bilimsel düşünce gelişiminin önüne geçilerek; sorgulamayan, düşünemeyen bireylerin oluşması sağlanmak istenmektedir.
Bu tip çabalarla dünyadaki uygarlık birikimleri belirsizliğe itilmeye ve kaynağı belli olmayan hale getirilmeye çalışılarak bilinçli tasarımların önü açılacak, dünya uygarlık birikimleri belirsiz hale getirilip İnsanların gizli güçlerle, bilinmeyen varlıklarla yönetildiği hissi yaratılmış olacaktır.
Ne yazık ki bu tür saçma sapan anlatımlar, günümüzde ticari meta haline dönüşüyor. Bazıları da bu belirsizliklerden, bilim dışılıklardan çıkar sağlamaya çalışıyor.

Hürol Taşdelen, Victor Jara şiiri Çekya 'da Yayınlanmış

Image

1961 - 1965 arasında, Amerika - NATO askeri darbesinin yarattığı ortamda, masonlar 10 yeni loca açarlar; 4 tanesi yabancı dil, 6 tanesi Türkçe.

İhanet kargısı çuvala sığmıyor!

Hepsi de Osmanlı dönemi locaların devamı...

Türkiye 'de Mason Tarikatı, 1960 Sonrası - Yayım 2

Anımsayalım, 1960 Askeri Darbesi ile Türkiye ‘de tüm siyasi ve toplumsal kurumlar tamamen ABD egemenliği altında yeniden düzenlenmekte, biçimlendirilmektedir. Batının Truva atı Mason örgütlenmesi de siyasi bir yapıdır ve o dönemde Türkiye ‘de özellikte Kamu ‘da ve siyasette önemli bir güç haline gelmiştir. Bunda İnönü, Bayar, Menderes ‘in büyük günahları vardır. Doğal olarak Darbeciler, ABD – NATO – CIA güdümünde yeniden düzenleme operasyonunda Mason Tarikatını da “görev tanımı” dışında tutması söz konusu değildir. 27 Mayıs 1960 ile bu süreç başlatılır ve 1965 ‘de operasyon başarıyla gerçekleşir. Bu konuyu daha sonra ele almak üzere, 27 Mayıs 1960 ‘da Mason Tarikatında neler olmuş, bakalım.

1960 Askeri Darbesi ile Baş mason Ahmet Salih Korur, Menderes Hükümetleri dönemlerinde zaman zaman Başbakanlık Müsteşarı darbe sırasında da MİT başkanı (o zamanki adıyla MAH başkanı) olduğu için gözaltına alınır, yargılanır.

(...)

Masonlar güce taparlar ve asla çatışmazlar gerçeğinden hareketle, Ahmet Salih Korur güçlü iken Büyük Üstat yapar ve zorlamasını kabul ederler; Korur devlette gücü kaybettiği anda da büyük üstatlarını, “En Muhterem Kardeşlerini” ortada bırakırlar.

(...)

Tüm dünyada mason büyük locaları ve Süprem konseyleri / yüksek şûra merkezleri o ülkenin başkentindedir. Topraklarımızda ise Gayrı Müslimlerin ve Sabetaycıların çoğunlukta oldukları İstanbul ‘da yer almaktadır; 

This image for Image Layouts addon

Küfürbaz bir Üstadı Muhterem Mason
Nihat İnal

Devamı...